Deventer divers

2023-heden

Werk aan de Westerd, gebiedsaanpak wijk Peize

2022 - 2023
Norg West

Gebiedsaanpak Norg – West

2021 - 2023
riolering Vijversburg

Riolering Vijversburg e.o. Norg

2022

Divers civiele kunstwerken Midden-Groningen

jan 2022 - dec 2022

Hoogwaardig Openbaar Vervoerbaan Roden

2020-2021

Westlaren, Klaar voor de toekomst

2020-2020

Civiele kunstwerken Delfzijl

2020 - 2021

Gebiedsaanpak Oosterveld

2019-2021

Meedhuizen: “Verkeer en Meer…”

2018-2020

Gladheidbeheersing

2007-2017

Fietsverbinding Termunten – Woldendorp

2018-2019

Agrologistiek

2017-2018

Niet gesprongen explosieven (NGE)

2017-2018

Hoogeveen verlicht bewust

2015-2016

Revitalisering bedrijventerrein “de Wieken”

2004-2007

Kruispunten A37 en Turbine

2002-2006

Diverse klussen Hoogeveen

2002-2007

Advin

1998-2002

Divers Vermeer Grond & Wegen

1996-1998
20/20