Divers civiele kunstwerken Midden-Groningen

jan 2022 - dec 2022

Civiele kunstwerken Delfzijl

2020 - 2021

Gladheidbeheersing

2007-2017

Groenbeheerplan Appingedam

2019

Landgoed Ekenstein

2019

Agrologistiek

2017-2018

Kabels en leidingen

2007-2017 & 2018

Niet gesprongen explosieven (NGE)

2017-2018

Beleid kunstwerken (bruggen, viaducten, etc.)

2007-2015 & 2017-2018

Regisseur openbare ruimte

2015-2017

Baggeren

2008-2017

Beschoeiingen langs vijvers en kleinere slootjes

2014-2015

Wegbeheer beleid

2007-2017
13/13