2020-2020

Westlaren, Klaar voor de toekomst

Gebiedsaanpak Westlaren

In het dorp Zuidlaren ligt de wijk Westlaren. In Westlaren moet een deel van de openbare ruimte geheel op de kop, omdat er vanuit beheer een opgave ligt om een groot deel van de riolering te vervangen en de wegen te rehabiliteren. Daarmee was gelijk een uitgelezen kans gecreëerd om, samen met de bewoners, een deel van de wijk voor de komende 50 jaar opnieuw en toekomstbestendig in te richten.

 

Opdrachtgever: gemeente Tynaarlo

Projectbudget: ca 5 mln

Mijn rol: projectleider/ projectmanager

Verantwoordelijk voor: budget, planning, risicobeheersing, kwaliteit maar vooral de communicatie tussen alle partijen

Bijzonderheden

De gemeente Tynaarlo wilde bij dit project extra nadruk op twee facetten.

Op de eerste plaats een frisse  professionele projectmatige manier van werken en op de tweede plaats een frisse manier om alle bewoners goed te betrekken bij het ontwerp van hun nieuwe buitenruimte.

Juist daarom hadden ze mij ingehuurd om hier een goede start mee te maken.

Het project was amper gestart of de corona-crisis sloeg toe. De corona-maatregelen hebben, en hadden, financieel een grote impact op de samenleving en het is nog niet precies bekend welke impact het zou hebben op dit project. Samen met de interne opdrachtgever hebben we besloten om ons er niet door te laten weerhouden en, met gepaste terughoudenheid, door te gaan met het project.

Een ander gevolg van de corona-crisis was dat de geplande “droomavond” fysiek niet kon door gaan. De droomavond was gepland om in contact te komen met de bewoners. Tijdens de droomavond zouden we samen met de bewoners door de wijk  lopen en dan ter plekke van de bewoners willen horen wat pareltjes zijn en waar de verbeterpunten liggen. Op basis van deze input kon de architect (Mathijs Dijkstra, LAOS-landschapsarchitecten)  een eerste schets maken hoe de nieuwe openbare ruimte er weer zou kunnen komen uit te zien. Maar helaas, fysieke bijeenkomsten waren in coronatijden verboden. Hiervoor in plaats hadden we een website laten bouwen waarop alle bewoners vlaggetjes konden plaatsen met daarop hun parels en verbeterplekjes. Het mooie aan deze website was dat iedereen kon zien wat er werd opgemerkt en dat iedereen daar ook weer iets van mocht vinden. 

Bij de eerste inventarisatie ronde waren er meer dan 100 individuele reacties opgehaald, super mooi. Hiermee had de architect al een goede basis om het schetsontwerp op te baseren. Bij het SO was ook al goed inzichtelijk waar de architect nog extra aandacht aan moest geven en waar de ontwerprichting al goed was. 

Door de corona-pandemie en interne verschuivingen was er intern voldoende capaciteit om het project weer van mij over te nemen. Ik blijf zo nu en dan even over de schutting heen kijken hoe het met het project verloopt. Ik ben reuze benieuwd hoe Westlaren er ober een tijdje bij ligt. Meer informatie

Wil je meer weten? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.

Kijk eens op de website: www.westlarenklaarvoordetoekomst.n