2022 - heden

Werk aan de Westerd, gebiedsaanpak wijk Peize

Werk aan de Westerd

In de wijk De Westerd in Peize wordt het riool aangepast. Hierdoor gaat dit deel van de openbare ruimte geheel op de kop. Door de openbare ruimte, na de rioleringswerkzaamheden, achteraf slim te herstellen en mogelijke werkzaamheden te combineren kan er met relatief weinig extra geld extra werkzaamheden worden uitgevoerd. Bovendien hebben de bewoners bij een gecombineerd werk maar 1x overlast van de  werkzaamheden. Daarmee was dit project een uitgelezen kans om, samen met de bewoners en andere stakeholders, na te denken over welke kansen er liggen om dit deel van De Westerd  voor de komende tientallen jaren opnieuw en toekomstbestendig in te richten.

Samenwerken aan de openbare ruimte in de Westerd, samen met bewoners, samen met waterschap, nutspartijen en andere stakeholders. Dat betekent ook VOORAF samen de doelen en resultaten bepalen en samen de eisen en wensen ophalen. Als je dat echt samen doet, en samenwerkt aan het ontwerp, dan werk je efficiënter en sneller. Hoe mooi is het dan dat het bestuur ook wil kijken in kansen. Daar wordt niet alleen de woonwijk enthousiast van, daar krijg ik ook super veel energie van.

 

Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld.

Projectbudget: ca 4 mln

Mijn rol: Projectleider/ projectmanager.

 

Verantwoordelijk voor: Budget, planning, risicobeheersing en kwaliteit maar vooral de communicatie tussen alle partijen.

Bijzonderheden

Vanuit de nieuwe (nog vast te stellen) omgevingswet wordt de gemeente uitgedaagd om in meer mogelijkheden te denken en meer vanuit het ‘ja, mits’-principe te handelen. Door bij dit project direct vanaf het begin, met alle betrokkenen te onderzoeken of er binnen deze locatie kansen liggen, en zo ja, de kansen samen in te gaan vullen, is al gewerkt zoals omgevingswet het bedoelt. 

Bij de werkzaamheden aan de riolering in De Westerd zijn er een paar mooie kansen om gelijk mee te nemen. Bijvoorbeeld een aanpassing van het groen, water, een betere duurzaam veilige inrichting en het integreren van klimaatadaptieve maatregelen. Daarnaast liggen er ook kansen om het energienetwerk aan te passen waardoor De Westerd voorbereid is op de energietransitie. Welke kansen worden meegenomen en wat ieders rol hierin is, is in een projectopdracht beschreven. Deze projectopdracht is ook samen met o.a. de bewoners tot stand gekomen.

Bouwteam 2.0

Het project is in een vorm van een bouwteam op de markt gezet. Niet op een reguliere manier, maar samen met bewoners is de juiste aannemer geselecteerd. Gaaf om het enthousiasme te zien als bewoners echt mogen meepraten, meedenken en meedoen.

Waarom we de aannemer al aan tafel wilden? Simpel de aannemer moet al bij het eerste schetsontwerp meedenken in praktische en slimme uitvoerbaarheid. Door juist de aannemer in een vroegtijdig stadium aan tafel te hebben, kunnen vragen over “wat wel kan en niet kan” ook beter vanuit de technische praktijk worden beantwoord. Hiermee wordt sneller een optimaal ontwerp gevonden. Het ontwerp wordt aan de voorkant helemaal uitgedacht, waardoor risico’s tijdens de uitvoering minimaal zijn, omdat ze samen doordacht zijn. Een ander groot voordeel is dat de aannemer vanaf het begin bekend wordt met de sfeer van het project en met specifieke omstandigheden bij bewoners waardoor tijdens de uitvoering met kleine handelingen de overlast sterk kan worden gereduceerd. Bijvoorbeeld: als de aannemer weet waar thuiszorg komt, kan de bereikbaarheid van een specifiek perceel wat meer aandacht krijgen. 

Meer informatie

Wil je meer weten, bijvoorbeeld hoe we met de kabels en leidingen zijn omgegaan, of hoe het project er nu voor staat? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.

Werk aan De Westerd