2022 - 2023

Werk aan de Westerd, gebiedsaanpak wijk Peize

Werk aan de Westerd

In de wijk De Westerd in Peize wordt het riool aangepast. Hierdoor gaat dit deel van de openbare ruimte geheel op de kop. Door de openbare ruimte, na de rioleringswerkzaamheden, achteraf slim te herstellen en mogelijke werkzaamheden te combineren kan er met relatief weinig extra geld extra werkzaamheden worden uitgevoerd. Bovendien hebben de bewoners bij een gecombineerd werk maar 1x overlast van de  werkzaamheden. Daarmee was dit project een uitgelezen kans om, samen met de bewoners en andere stakeholders, na te denken over welke kansen er liggen om dit deel van De Westerd  voor de komende tientallen jaren opnieuw en toekomstbestendig in te richten.

Samenwerken aan de openbare ruimte in de Westerd, samen met bewoners, samen met waterschap, nutspartijen en andere stakeholders. Dat betekent ook VOORAF samen de doelen en resultaten bepalen en samen de eisen en wensen ophalen. Als je dat echt samen doet, en samenwerkt aan het ontwerp, dan werk je efficiënter en sneller. Hoe mooi is het dan dat het bestuur ook wil kijken in kansen. Daar wordt niet alleen de woonwijk enthousiast van, daar krijg ik ook super veel energie van.

 

Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld.

Projectbudget: ca 4 mln

Mijn rol: Projectleider/ projectmanager.

 

Verantwoordelijk voor: Budget, planning, risicobeheersing en kwaliteit maar vooral de communicatie tussen alle partijen.

Bijzonderheden

Vanuit de nieuwe (nog vast te stellen) omgevingswet wordt de gemeente uitgedaagd om in meer mogelijkheden te denken en meer vanuit het ‘ja, mits’-principe te handelen. Door bij dit project direct vanaf het begin, met alle betrokkenen te onderzoeken of er binnen deze locatie kansen liggen, en zo ja, de kansen samen in te gaan vullen, is al gewerkt zoals omgevingswet het bedoelt. 

Bij de werkzaamheden aan de riolering in De Westerd zijn er een paar mooie kansen om gelijk mee te nemen. Bijvoorbeeld een aanpassing van het groen, water, een betere duurzaam veilige inrichting en het integreren van klimaat adaptieve maatregelen. Daarnaast liggen er ook kansen om het energienetwerk aan te passen waardoor De Westerd voorbereid is op de energietransitie. Welke kansen worden meegenomen en wat ieders rol hierin is, is in een projectopdracht beschreven. Deze projectopdracht is ook samen met o.a. de bewoners tot stand gekomen.

Bouwteam 2.0

Het project is in een vorm van een bouwteam op de markt gezet. Niet op een reguliere manier, maar samen met bewoners is de juiste aannemer geselecteerd. Gaaf om het enthousiasme te zien als bewoners echt mogen meepraten, meedenken en meedoen.

Waarom we de aannemer al aan tafel wilden? Simpel de aannemer moet al bij het eerste schetsontwerp meedenken in praktische en slimme uitvoerbaarheid. Door juist de aannemer in een vroegtijdig stadium aan tafel te hebben, kunnen vragen over “wat wel kan en niet kan” ook beter vanuit de technische praktijk worden beantwoord. Hiermee wordt sneller een optimaal ontwerp gevonden. Het ontwerp wordt aan de voorkant helemaal uitgedacht, waardoor risico’s tijdens de uitvoering minimaal zijn, omdat ze samen doordacht zijn. Een ander groot voordeel is dat de aannemer vanaf het begin bekend wordt met de sfeer van het project en met specifieke omstandigheden bij bewoners waardoor tijdens de uitvoering met kleine handelingen de overlast sterk kan worden gereduceerd. Bijvoorbeeld: als de aannemer weet waar thuiszorg komt, kan de bereikbaarheid van een specifiek perceel wat meer aandacht krijgen. 

 

Verkeersveiligheid

Het uitgangspunt was dat de doorfietsroute niet door het plangebied zou blijven lopen. Toen onverwacht de route toch door de woonwijk kwam te lopen, konden we met het bouwteam (met o.a. Avitec en Laos landschap) snel het plan aanpassen, bespreken met de bewoners en alle andere stakeholders en inpassen in het plan zonder vertraging op te lopen!

Daarnaast is samen met de bewoners, de verkeerskundigen en de fietsersbond tot een vormgeving van de profielen gekomen waar iedereen tevreden mee was en de “verkeersduidelijkheid” beter werd

 

Klimaat adaptief

Mooi hoe de wensen van bewoners met klimaat adaptieve maatregelen konden worden ingevuld. Zo wordt het groen aantrekkelijker door het (bijna) helemaal in te zaaien met -nectar onder het mes- en worden er extra bomen gepland. Daarnaast worden de vijvers beter bij het straatbeeld betrokken door ze zichtbaar in te zetten als waterbuffer. Tot slot is een natte berm naast een weg waar vaker WOS was, ingericht met een zaksloot met gelimiteerd waterpeil.

 

Direct klaar voor de energietransitie

Door een enthousiaste een professionele aanpak vanuit de Gemeente Noordenveld waren de netwerkbeheerders extra gemotiveerd om de wijk ook gelijk klaar te maken voor de energietransitie. Met hun nieuwe, en aangepaste ondergrondse infrastructuur is dit deel van Peize nu al klaar voor de toekomst.

De uitvoering

Het werk is inmiddels helemaal voorbereid, gegund en Avitec is volop bezig met de uitvoering. Het wordt een openbare ruimte waar de bewoners zich (nog) meer thuis gaan voelen en klaar is voor de toekomst.

Beheerbaarheid

Al is een ontwerp nog zo mooi, als het niet te beheren is, wordt het niks. Hard? Ja, maar wel de werkelijkheid. Daarom was het erg fijn dat de lijntjes met de beheerders in dit project vanaf de definitiefase al warm was en ook vanuit de beheerders prettige input werd geleverd zodat het straks ook goed te beheren is.

 

En weer verder…

Vlak voor de uitvoering heb ik het werk overgedragen aan een collega, maar houdt achter de schermen nog graag een beetje contact. Stiekem wel fijn dat bewoners mij nog even bellen terwijl ze weten dat ik geen projectleider meer ben 😊. Wat een prachtig project was dit, een project waar ik veel energie van heb mogen krijgen, heerlijk!!

Meer informatie

Wil je meer weten, bijvoorbeeld hoe we met de kabels en leidingen zijn omgegaan, of hoe het project er nu voor staat? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.

Werk aan De Westerd