2007-2017

Wegbeheer beleid

Wegbeheer beleid

Het beheer van kapitaalgoederen (wegen, water, groen, riolering, gebouwen, sportfaciliteiten etc.) is belangrijk omdat het de publieke ruimte betreft en het directe invloed heeft op het woon-, leef- en werkklimaat van iedereen, maar ook omdat er een substantieel deel van de gemeentelijke begroting mee gemoeid is.

Beheer van kapitaalgoederen is uiteraard niet nieuw. Er wordt al vele jaren aan beheer gedaan en er zijn de nodige instrumenten, zoals beheersystemen, beschikbaar om de beheertaak te ondersteunen en om goede financiële ramingen te maken.

De beheersystemen hebben als doel het beheer zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Dat betekent: de juiste maatregelen op de juiste plaats en op de juiste momenten en ook nog tegen de laagst mogelijke kosten. De middelen zijn vaak beperkt waardoor beheeruitgaven moeten strijden met andere beleidsvelden. Het is belangrijk daarbij de juiste overwegingen te maken. Hele concrete vragen moeten worden beantwoord, zoals “Wat zijn de consequenties als we minder onderhoud doen?” en “Zijn we dan uiteindelijk wel goedkoper uit?” 

Opdrachtgever: De Gemeente Hoogeveen.

Projectbudget: Meerdere miljoenen.

Mijn rol: Beleidsadviseur.

Verantwoordelijk voor: Beleid, budget, planning, risicobeheersing, informeren en adviseren college en raad.

Bijzonderheden

Het was super gaaf om te mogen adviseren wanneer er onderhoud nodig is en wanneer het nog wel even kan wachten. Te meer omdat er een kritische raad zat die het geld maar 1x kon uitgeven. 

Specifiek voor de investeringswegen (te rehabiliteren of te reconstrueren)  had ik twee zaken goed op orde.

  1. Op de eerste plaats was er een goed onderbouwde lijst met (investerings)wegen waarvan helder was dat regulier onderhoud duurder was dan geheel vervangen. De onderlegger was een groot asfaltonderzoek inclusief een valgewichtdeflectie en een nadere visuele inspectie. Samen met Ronald Diele ( die toen nog voor Roelofs werkte ) hebben we hier een uitgebreid en goed advies over kunnen schrijven. Een ander bijkomend voordeel was dat van de theoretische lijst uit het beheersysteem, er slechts 25% overbleef om daadwerkelijk te gaan rehabiliteren. 
  2. Op de tweede plaats was het  prioriteringsmodel voor de investeringswegen. De basis voor dit model was niet de techniek (immers de weg was al afgeschreven) maar juist de inbreng vanuit economische zaken (recreatie en toerisme), verkeer (intensiteit, kans op ongeval) en wijkbeheer (klachten en sociale aspecten). Zo konden we een aantal investeringen bewust uitstellen en daarmee een besparing realiseren door kapitaallasten verschuiven naar de toekomst. 

Specifiek voor het reguliere onderhoud voerden we jaarlijks een visuele inspectie uit waarbij binnen de komgrenzen de inspectie lopend uitgevoerd moest worden. Hierdoor kon het klein onderhoud gelijk in kaart worden gebracht. Roelofs wegenbouw had hiervoor een speciale tool ontwikkeld waardoor de stratenmakers voor het klein onderhoud precies wisten waar ze moesten zijn en wat ze moesten doen. Zeer effectief!

Meer informatie

Wil je meer weten? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.