2022

Riolering Vijversburg e.o. Norg

Riolering Vijversburg e.o. Norg

Norg heeft wateroverlast tijdens hevige regenval. Hoewel Vijversburg “boven” in Norg ligt en relatief minder overlast ervaarde lag hier wel een mooie kans om water af te koppelen en vast te houden waardoor in de lagere delen van Norg minder wateroverlast zou optreden. Om dit te realiseren is er een IT riool aangelegd en is veel verhard opp. Afgekoppeld.

De gemeente had de trein al goed in gang gezet en kon ik mij focussen op GOTIC aspecten en de schakel zijn tussen de stakeholders, de politiek en de uitvoering.

 

Opdrachtgever: gemeente Noordenveld

Projectbudget: < 1,0 mln

Mijn rol: Projectleider/ projectmanager

 

Verantwoordelijk voor: budget, planning, risicobeheersing, kwaliteit maar vooral de communicatie tussen alle partijen.

Bijzonderheden

Binnen dit project waren twee bijzonderheden

Op de eerste plaats lag er een uitdaging om op het terrein van de stichting een Wadi aan te leggen. Na o.a. een bijeenkomst in een corona-proof-tijdelijke tent wilde de stichting hier wel aan meewerken mits er een erfpacht zou worden afgesloten voor het gebruik van de grond en de bewoners inspraak hadden qua locatie en inrichting van de Wadi. Zo is het uiteindelijk ook geregeld.   

Op de tweede plaats was er een grote zorg over de invloed van het IT riool op de grondwaterstand. Door SWECO is een extra uitgebreid onderzoek uitgevoerd om dit goed te kunnen duiden. De uitkomst was positief.

Meer informatie

Wil je meer weten? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.