2004-2007

Revitalisering bedrijventerrein “de Wieken”

Revitalisering bedrijventerrein "de Wieken"

Het bedrijven terrein “De Wieken” verloederde. De gemeente Hoogeveen realiseerde zich echter tijdig dat een teloorgang van dit, op negen na, grootste bedrijventerrein van Nederland ten koste zou gaan van de werkgelegenheid in deze regio. De revitalisering die werd ingezet moest zorgen voor een modern bovenregionaal bedrijventerrein dat zou zorgen voor een toename van de bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Voor de herinrichting van De Wieken was 38 miljoen euro uitgetrokken die gefaseerd zou worden  geïnvesteerd in diverse projecten. Uniek was dat de ondernemers op het terrein hieraan zouden bijdragen met een bedrag van 3 miljoen euro. 

Voor het wegennetwerk was 9,5 miljoen euro gereserveerd om met name de logistieke afhandeling in de toekomst verder te verbeteren. De Wieken was en blijft.  Zo blijft De Wieken met de aansluitingen op de A28 en de A37 interessant voor bedrijven die directe aansluiting willen hebben op onder andere het Ruhrgebied, de haven van Hamburg en Scandinavië.

Bij de start van dit omvangrijke project mocht ik de technische projectleider zijn voor de eerste fase (Hart van de Wieken). De gehele Industrieweg is omgebouwd. De A.G. Bellstraat en de dr. A. Philipsstraat werden qua profiel en qua kruispunten gemoderniseerd. Het inventariseren van de wensen en eisen van de aanliggende bedrijven was een leuke maar ook een tijdsintensieve klus. Ook de afstemming met de nutspartijen was een hele uitdaging, maar uiteindelijk ligt er nu een prachtig en modern industrieterrein met een hoogwaardige infrastructuur. Ik ben er trots op dat ik ook hier mijn bijdrage aan heb mogen leveren.

Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen.

Projectbudget: Meerdere miljoenen.

Mijn rol: Projectleider.

Verantwoordelijk voor: Ontwerp, budget, planning, risicobeheersing, kwaliteit en communicatie tussen alle partijen.

Bijzonderheden

Bij dit project waren een paar bijzonder punten: 

  • In de oude situatie lag er een stamspoorlijn. Deze is voor de revitalisering opgeruimd. De oude spoorstaven zijn in kleine stukjes gezaagd en gecoat als mooi aandenken aan vervlogen tijden. Ze zijn verdeeld onder de bedrijven. Bij mij thuis staat hij nog steeds te pronken op de kast!
  • Voor de afwatering van het fietspad is een drainkoffer aangelegd. Hierdoor kon er worden bespaart op een goot, en nog belangrijker, bespaart worden op het vegen van de goot. Het resultaat is een strakke kant van het fietspad en een besparing op het onderhoud.
  • Op een bedrijventerrein zijn sommige inritten erg breed. Probleem hierbij is vaak dat de straatkolk een zwak punt blijft. Om de voorkomen dat hier snel schade zou worden gereden is besloten om alle inritten van een lijngoot te voorzien. Het resultaat was dat alle inritten er strakke uitzagen en die er, anno 2019, nog steeds strak bijliggen.
  • Om de groenstroken tussen de rijbaan en de inritten te beschermen zijn er speciaal voor de Wieken paaltjes ontworpen die de inritjes moesten beschermen. De paaltjes zijn destijds zo dik en groot geworden dat deze nu nog steeds functioneel zijn. 

Meer informatie

Wil je meer weten? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.

Meer dan 10 jaar later liggen de uitwegen er nog strak en netjes bij, mede dank zij de lijngoot en de extra dikke palen.