2007-2017 & 2018

Kabels en leidingen

Kabels en leidingen

AVOI en Glasvezel

Voor Hoogeveen heb ik geprobeerd om samen met alle Drentse gemeentes een Algemene Verordening voor Ondergrondse Infrastructuur op te stellen. Samen met de interne jurist waren we de trekker van dit project. Belangrijk om te hebben was een setje met heldere regels zodat binnen Drenthe geen verschillen zouden zijn. Hoewel het enthousiasme groot was, bleek de stap naar een gezamenlijk verordening net even te groot. Toen ook nog het bericht kwam van een landelijk modelverordening en de discussie op gang kwam wie bepaalde of er een gasbuis onder een gesloten verharding mocht liggen (en de verleggingskosten zou moeten betalen)…..werd vaststelling van de AVOI ook in Hoogeveen uitgesteld.

De kennis die ik hier heb opgedaan kon ik later wel goed gebruiken bij het opstellen van de overeenkomst om grote delen van Hoogeveen van glasvezel te voorzien.

Enige tijd later  in Loppersum, rolde ik in het eindtraject in om de zojuist opgestelde AVOI te laten vaststellen door de gemeenteraad. Ook hier speelde net de verglazing een rol van betekenis.

Het blijft intrigerend, ook bij projecten om de samenwerking tussen enerzijds de overheid en anderzijds de netwerkbeheerder te beleven. Vaak is het een heftige relatie met veel wantrouwen. Dat is jammer , want als we toch samen gaan optrekken en echt samen gaan werken dan moet daar toch veel voordeel uit te halen zijn, voor iedereen?

Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen en gemeente Loppersum

Mijn rol: Beleidsadviseur

Verantwoordelijk voor: risicobeheersing, contractmanagement en beleid

Bijzonderheden

Meer informatie

Wil je meer weten? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.