2017-2018

Niet gesprongen explosieven (NGE)

Niet gesprongen explosieven

Door de gaswinning is de kans op een aardbeving in de gemeente Loppersum groter dan in andere delen van Nederland, hierdoor is de kans op een ongecontroleerde/ spontane detonatie van niet gesprongen explosief (NGE) in gemeente Loppersum ook groter. Daarom is in 2015 gestart met het op grote schaal opsporen van NGE’s binnen de gemeente Loppersum.

Opdrachtgever:  De Gemeente Loppersum.

Mijn rol: Projectleider.

Verantwoordelijk voor:  Budget, planning, risicobeheersing, kwaliteit en vooral de communicatie tussen alle partijen.

Bijzonderheden

Het project NGE was verdeeld in een aantal stappen. 

  1. Op de eerste plaats het historisch en archief onderzoek voor de gehele gemeente(!). Op basis van dit onderzoek kwamen er een aantal verdacht locaties uit. 
  2. Van de verdachte locaties werden factsheets gemaakt waarin stond aangegeven wat er verwacht kon worden en waarom (simpelweg de soort bom en de mogelijke impact).
  3. Stap 3 was het uitvoeren van een oppervlak detectie. Hiermee kon tot een beperkte diepte in de grond worden “gekeken”. Als er een “hit” was dan werd gelijk overgegaan naar stap 5.
  4. Als er met oppervlaktedetectie geen bom kon worden gedetecteerd, dan werd dieptedetectie voorgesteld. Na mijn interim tijd is er ook op diepte gedetecteerd.
  5. als er vanuit de oppervlaktedetectie een vermoeden was dat er een bom kon liggen dan werd er ter plaatse gegraven.
  6. Als er een bom werd gevonden dan werd door de EOD de bom onschadelijk gemaakt., soms met veel spektakel!

Meer informatie

Wil je meer weten? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.