2018-2020

Meedhuizen: “Verkeer en Meer…”

Meedhuizen: "Verkeer en Meer..."

Meedhuizen “Verkeer en Meer…” (wegen, riool, verlichting, groen en verkeer)

Samenwerken aan de openbare ruimte in Meedhuizen, samen met bewoners, samen met waterschap, LTO, nutspartijen en andere stakeholders. Dat betekent ook samen de doelen en resultaten bepalen en samen de eisen en wensen ophalen. Als je dat echt samen doet, en samenwerkt aan het ontwerp, dan werk je efficiënter en sneller. Hoe mooi is het dan dat je van het bestuur de vrijheid krijgt om, binnen het totaal budget, meevallers weer in te mogen zetten voor extra wensen vanuit het dorp. Daar wordt niet alleen het dorp enthousiast van, daar krijg ik ook super veel energie van.

Opdrachtgever: Gemeente Delfzijl.

Projectbudget: 1,85 mln

Mijn rol: Projectleider/ projectmanager.

Verantwoordelijk voor: Budget, planning, risicobeheersing en kwaliteit maar vooral de communicatie tussen alle partijen.

Bijzonderheden

Vanuit het dorp lag er een wens om de verkeersveiligheid te verbeteren en de gemeente wilde de beheerachterstand wegwerken. Daar lag de grote kans om werk met werk te maken. Die kans is voor meer dan 100% gelukt. Er is meer uitgevoerd dan beide partijen vooraf hadden bedacht. Hoe dat kan?…..

Vanaf het begin hebben we echt samen opgetrokken, zowel de gemeente (vooral de beheerders) en de dorpsbewoners. Als eerste stap werd er gedroomd over wat er in het dorp mooi was en behouden moest blijven en wat echt anders moest. Bij elk punt werd buiten fysiek een vlaggetje geplaatst. Het hele dorp stond vol met vlaggetjes, erg leuk om te zien.

Op basis van deze dromen heeft de landschapsarchitect samen met alle stakeholders een ontwerp gemaakt en deze middels inloopavonden verder fijngeslepen tot een definitief ontwerp. 

Belangrijk was dat er geen loze beloftes of valse verwachtingen werden gewekt. Daarom hadden we met een speciale aanbesteding al voor het eerste schetsontwerp een aannemer aan tafel die de kosten en de uitvoerbaarheid in de gaten hield. Bijkomend voordeel van een aannemer aan tafel in de ontwerpfase was dat hij de bewoners al leerde kennen voordat de uitvoering ging starten. Tijdens de uitvoering hebben we hier veel voordeel van gehad. 

Keuzes over materiaal en vorm konden op deze manier bewust worden genomen. Waar het soberder en goedkoper kon, werd het soberder en waar meer uitstraling of meer kwaliteit was gewenst, werd deze aangebracht. Geen discussie of er budget bij moest maar discussie waar het budget aan moest worden besteed. 

Door bewuste keuzes te maken, konden wensen buiten de oorspronkelijke werkgrens ook worden meegenomen. Bijvoorbeeld: het doortrekken van het nieuwe wegprofiel tot aan de komgrens, het vernieuwen van twee picknickplaatsen, het verbeteren van de locatie rondom de zwemsteiger en het toepassen van gebakken stenen in plaats van tegels.

Al met al:

  • hoge tevredenheid,
  • meer gerealiseerd, 
  • meer kwaliteit, 
  • binnen het beschikbare budget gebleven, 
  • binnen de planning. 
Van het project is ook een video gemaakt met een drone, wil je hem zien kijk dan op https://www.youtube.com/watch?v=GzKLSy45858&feature=em-lsp

Meer informatie

Een project als deze “doe” je niet alleen die doe je samen, en in dit project samen met meer dan 50 verschillende partijen. Geen wonder dat het zo soepel liep: 

           “Veel handen maken licht werk!” 

Partijen die in dit project een belangrijke bijdragen hebben geleverd zijn onder andere:

Gemeente Delfzijl – opdrachtgever

Alle dorpsbewoners – meedenkers en meedoeners

Ambtelijke collega’s   Delfzijl – leverancier gebiedskennis

Dorpsherberg Lanting – koffie thee zaalverhuur

Dorpsbelangen Meedhuizen – onderdeel van Bouwteam

Provincie Groningen – Subsidie verlener

Laos landschapsarchitecten – Ontwerpers

KWS infra – Uitvoering

Cumela – meedenker (verkeer)

Waterschap Hunze en Aa’s – meedenker(water)

Verkeerspolitie (Groningen) – meedenker (verkeer)

Jan Beekman – meedenker (groen)

brandweer Delfzijl – meedenker

MG Civiel – advies aanbesteding

CBP – advies aanbesteding

…en Vorm – Vormgeving communicatie

Boot – Quickscan klimaat

Bouwservice Oolders VOF – Picknickbankjes

Yvonne Arnst – Communicatie

Turkstra Advies – Projectleiding

AplusB – vormgeving communicatie

notaris Emmius – loting aannemer

BK Infra (Bart Kruit) – uitvoeringsovereenkomst

Landschapbeheer Groningen – Advies groen in combi ETS

NAA – trillingonderzoek

Grijsgroenadvies – Droneopnames

Klijn Bodemonderzoek BV – Milieukundig onderzoek

Mug – Archeologisch onderzoek

Jager, natuurscope – natuurscope

J en l water – rioolberekening

van der Valk en de Groot – rioolinspectie

Acantus – grondaankoop

Antea group – advies verkeer

Infraplus – Bestektekeningen

CityTec – Openbare verlichting

Quattro expertise  – inspectie woningen

Peter Kruit – Toezicht

Willy Andreas – toezicht

Ruud Smit Interim en Advies – financiële advisering

Van der Werf Groenvoorziening – uitvoering groen

Sjouke Dijkstra – ondergrondse container

Schréder B.V. – levering armaturen

Beikes schilderwacht – verven brug

Grijsen – meubilair plein Cereslaan

APW (Asfalt Pr. Westerbroek) – asfalt

Recyc. Theo Pouw Eemshaven – fundering

KWS @vice – sterkteadvies

MBI – leverantie stenen Cereslaan

vd Bosch beton – lev. tegels en betonbanden

Dyka – lev. rioolbuizen

Martens Beton – lev. rioolputten

Traffic Service Nederland – Verkeersmaatregelen

Wienerberger – leverantie gebakken stenen

Otten Infra – Straatwerk

Gebr. Borg – Inhuur kranen en dumpers

Nederlandse Frees Maatschappij – Grote asfaltfrezen

H.H. vd Velde – Vrachtauto’s 

Wil je hier meer over weten? Bel of mail me dan even  en ik vertel je er graag meer over.