2019

Landgoed Ekenstein

Onderzoek overdracht landgoed Ekenstein

De gemeente Appingedam wilde Ekenstein (een eeuwenoude tuin ontworpen door de vermaarde tuinarchitect Roodbaard) graag overdragen aan de stichting Groninger Landschap omdat die ook al het naastliggende terrein van de voormalige steenfabriek Rusthoven in handen had. Het Groninger Landschap had de natuur in beide parken goed in combinatie kunnen beheren.

Mijn opdracht was om in beeld te brengen wat consequenties waren als Ekenstein in eigendom, beheer en onderhoud zou over worden gedragen van de gemeente naar de stichting Groninger Landschap.

Voor de gemeente bleken de kosten van de overdracht, op korte en middellange termijn, aanmerkelijk hoger dan het zelf beheren en te onderhouden. Daarom heeft de raad uiteindelijk besloten om Ekenstein (vooralsnog) niet over te dragen.

Om toch het rijksmonument goed te kunnen onderhouden is er met succes een SIM subsidie aangevraagd. Daarnaast zijn  er gesprekken opgestart met gebruikers van het park om samen te kijken wat er wel mogelijk is en hoe er meer bezoeker naar het park kon worden getrokken waardoor de aantrekkelijkheid van het park  groter zou worden en er meer reuring in park zou zijn.

Opdrachtgever: gemeente Appingedam

Mijn rol: beleidsadviseur

Mijn verantwoordelijkheid: Zorgen voor een helder advies waar alle stakeholders zich in herkenden.

Bijzonderheden

Ekenstein is van zich zelf natuurlijk al bijzonder, wat een mooi park! Appingedam is  er terecht trots op!

Omdat zowel de gemeente als het Groninger Landschap al een langere tijd in de veronderstelling waren dat de overdracht zou plaatsvinden was het  besluit om vooralsnog toch niet te gaan overdragen voor beide partijen een beetje teleurstellend. Wat wel mooi was, was dat er ruimte werd gegeven aan een bewoners initiatief om Ekenstein weer op de kaart te zetten.

Meer informatie

Wil je meer weten? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.