2002-2006

Kruispunten A37 en Turbine

Kruispunten A37 en Turbine Hoogeveen

Voor de realisatie van Buitenvaart 2 moest er fors worden geïnvesteerd om alle infrastructuur aan te leggen. Voor de civieltechnische werkzaamheden was ik de projectleider. 

Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen.

Projectbudget: Boven de Europese aanbestedingsdrempel.

Mijn rol: Projectleider/ projectmanager.

Bijzonderheden

Binnen dit project zaten een paar leuke bijzonderheden zoals:

  • Bij het graven van de retentievijvers zou er ongeveer 40.000m3 leem vrijkomen wat vervoerd en gestort zou worden in een oude zandafgraving. Samen met de landschapsarchitect heb ik hier een alternatief voor bedacht. De bosstroken langs de vijver liggen (nu nog steeds) 2 meter hoger en er is geen leem meer afgevoerd. Dat scheelde niet alleen geld, maar ook een hoop transport!
  • De afvoer van het landelijk water moet worden omgelegd. Hierdoor kruiste de waterafvoer net twee zeer grote gasleidingen van de Gasunie. (o.a. een 37″ leiding). Samen met de Gasunie hebben we hier een alternatief voor bedacht met meerdere kleine duikers die net over de gaspijpen heen konden.
  • Om het eiland met onderhoudsvoertuigen te kunnen bereiken zou er eigenlijk een brug moeten komen. Een brug was vanuit landschappelijk oogpunt niet gewenst. Ik heb toen de overrijdbare onderwaterdam bedacht waardoor het eiland wel bereikbaar was maar de verbinding niet zichtbaar. een win – win – win situatie want de oplossing was ook nog eens goedkoper .
  • Vlak voor de uitvoering bleek de ondergrond toch nog slapper dan verwacht. Een duiker met een natprofiel van meer dan 2 m2 zou zeer waarschijnlijk niet goed blijven liggen. Samen met een oud gediende van de gemeente, die veel van de ondergrond wist, hebben toen een “oude wiepen” constructie bedacht waardoor het dragende oppervlak zoveel groter werd dat de duiker zonder problemen kon worden aangebracht. Hij ligt er nu nog steeds strak in.

Meer informatie

Wil je meer weten? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.