2020-2021

Hoogwaardig Openbaar Vervoerbaan Roden

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden

In een samenwerking tussen de gemeente Noordenveld, de provincie Drenthe, de samenwerkingsverbanden Leek-Roden en Regio Groningen-Assen, het OV bureau en Qbuzz zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de openbaar vervoersvoorzieningen in de regio. Voor de kern Roden lag daarbij de nadruk op het versnellen van de busroute Groningen -Roden en op de opwaardering van de kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum Medio 2019 heeft het college van B&W Noordenveld het definitief ontwerp van HOV Roden centrum vastgesteld.

 

Opdrachtgever: gemeente Noordenveld

Projectbudget: >1 mln mln

Mijn rol: Technisch adviseur/ werkvoorbereider

Verantwoordelijk voor: Technische uitwerking van DO naar een uitvoerbaar en beheersbaars (besteks)ontwerp, inclusief de aanbesteding.

Bijzonderheden

Het bijzondere aan dit project was dat er veel deskundige stakeholders aan tafel zaten maar de samenhang beter kon. Mijn rol was dat ook vooral het bij elkaar brengen van de verschillende stakeholders om samen tot een werkbaar, beheersbaar en uitvoerbaar ontwerp te komen wat nog steeds goed voldeed aan de verwachting van de opdrachtgevers. Super leuk om ook weer een keer helemaal de (technische) diepte in te gaan en al mijn ervaring van verlichting, groen, wegen, riolering, verkeer,  etc. in te zetten om er 1 samenhangend ontwerp van te maken. 

Een ander interessant aspect bij dit project was het bouwprotocol van de gemeente Noordenveld. Hierin wordt stapsgewijs helder welke beheersmaatregelen moeten worden genomen om bouwschade door bijvoorbeeld variaties in grondwaterstand,  of inkalvingen door graafwerkzaamheden te voorkomen. 

Meer informatie

Wil je meer weten? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.