2019

Groenbeheerplan Appingedam

Groenbeheerplan Appingedam

Appingedam is een gemeente met veel (openbaar) groen. Het is één van de elementen die Appingedam zo aantrekkelijk maken om in te wonen, te werken én te recreëren. Appingedam wil dan ook duurzaam omgaan met dat groen, zodat ze er ook in de toekomst van kunnen genieten.

De aanleiding voor het groenbeheerplan was een ingediende motie met als strekking, het op een hoger plan brengen van het onderhoudsniveau van het groen in Appingedam met een goed in zicht in de bijbehorende kosten.

In het groenbeheerplan wat ik heb geschreven staat beschreven hoe Appingedam de komende jaren zal omgaan met het groenbeheer. Het plan volgt twee sporen. 

  • Op de eerste plaats waren het acties. Acties moesten ervoor zorgen dat het systeem en de processen voor het beheer en onderhoud goed op orde kwamen.
  • Op de tweede plaats waren het speerpunten. Speerpunten moesten buiten direct zichtbaar zijn. 

Op deze manier werd de situatie buiten direct verbeterd en werden de processen op orde gebracht om de verkregen verbetering te behouden.

De wens van de raad om direct al aan de kwaliteitsknoppen te kunnen draaien waarbij inzichtelijk zou zijn wat bijbehorende (financiële) consequenties waren was nu nog niet direct mogelijk. Hiervoor moesten eerst de huidige arealen in het nieuwe beheerssysteem zijn verwerkt.

Een leuke opdracht met enthousiaste beheerders!

 

Opdrachtgever: Gemeente Appingedam.

Mijn rol: Beleidsadviseur.

Mijn verantwoordelijkheid: Inzichtelijk maken en advisering hoe om te gaan met openbaar groen.

Bijzonderheden

Belangrijk onderdeel van het plan waren de twee sporen. 

1 Zorg dat je de processen goed op orde hebt om het beheer en onderhoud soepel te laten verlopen.

2 Zorg ervoor dat er buiten ook direct zichtbaar is dat er meer aandacht is voor het groen. 

Een paar leuke actiepunten die hieruit voort kwamen waren o.a. :

  1. Het uitvoeren van een gemeente dekkende enquêtewaarin de inwoners werd gevraagd wat nu de leukste plekjes waren, wat ze vonden van intensief groen, extensief groen, of ze bomen mee konden waarden of juist heesters, en waar vooral nu snel iets moest worden gedaan. 
  2. Een overall plan om de begraafplaatsenweer toonbaar te krijgen. Er lagen heel veel verschillende kleine plannetjes om de begraafplaatsen weer toonbaar te krijgen. Door alle kleine plannetjes bij elkaar te voegen ontstond er overzicht en enthousiasme om zaken gelijk uit te voeren (werk met werk).
  3. Bijscholen in het “Schouwen“. Het is goed om kaders te hebben, maar het is nog beter als iedereen snapt wat de kaders betekenen. Daarom is er een (bij)scholing georganiseerd om het groen goed te kunnen schouwen. 

Meer informatie

Wil je meer weten? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.