2007-2017

Gladheidbeheersing

Gladheidbeheersing

Gladheidbeheersing SWO de Wolden Hoogeveen 2018-2019 (beleidsplan – rollen en taken – implementatie uitvoering)

Voor de Samenwerkingsorganisatie de Wolden Hoogeveen heb ik het gladheidbeheersingsplan (beleidsplan) opgesteld. Hierin stond o.a. aangegeven waar wel en waar niet zou worden gestrooid, wanneer wel en wanneer niet, wat de aanrijtijden waren, hoe de routes waren en wanneer de consignatieperiode was. Naast het beleidsplan moest de gladheidbeheersing ook in de praktijk soepeler gaan werken. Daarom heb ik in overleg met alle betrokkenen de rollen taken en verantwoordelijkheden binnen de gladheidbeheersing besproken en geordend en hiervan een goede hand-out voor gemaakt welke door het MT vastgesteld. Op basis hiervan is de uitvoeringsorganisatie opgezet, wisten medewerkers wat er van hun verwacht werd en wie ze konden aanspreken op andere punten. 

Bij de vlootschouw werd geoefend en de laatste puntjes op de i gezet. Het was mooi om te zien hoe gedreven de chauffeurs waren. Als afsluiting na het strooiseizoen heb ik een evaluatie gehouden waar o.a. de aandachtspunten voor het volgende winterseizoen zijn opgehaald. Een leuke opdracht met veel medewerkers die hart voor de zaak hebben.

Opdrachtgever: SWO De Wolden Hoogeveen.

Projectbudget: nvt

Mijn rol: Procesleider en beleidsadviseur.

Verantwoordelijk voor: beleid, (werk)proces, en implementering van aangepaste werkwijze en de communicatie.

 

Gladheidbeheersing Hoogeveen 2007-2017 (beleidsplan, uitvoeringsplan)

In de tijd dat ik nog in vaste dienst was bij Hoogeveen was ik ook verantwoordelijk voor de gladheidbeheersing, of zoals dat destijds nog heette de gladheidbestrijding. Naast het opstellen van jaarlijkse beleidsplan (en uitvoeringsplan) heb ik het project mogen trekken om de uitruklocaties van Hoogeveen, De Wolden(2x) en RWS samen te voegen tot een uitruk locatie. Super gaaf om samen te kijken wat er mogelijk was en hoe drie verschillende overheden elkaar konden versterken. Uiteindelijk hebben Hoogeveen en De Wolden een nieuwe overkapping gebouwd op de bestaande locatie van RWS en gingen RWS, Hoogeveen en de Wolden een zoutbunker en een kantine voor de chauffeurs delen. 

Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen.

Projectbudget: nvt

Mijn rol: Beleidsadviseur.

Verantwoordelijk voor: Beleid, (werk)proces, budget en communicatie.

Bijzonderheden

Meer informatie

Wil je meer weten? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.