2019-2021

Gebiedsaanpak Oosterveld

Gebiedsaanpak Oosterveld

Samenwerken aan de openbare ruimte in Farmsum, samen met bewoners, samen met het waterschap, de nuts partijen en andere stakeholders. Dat betekent ook in Oosterveld dat we samen de doelen en resultaten bepalen en samen de eisen en wensen ophalen. 

Ook binnen dit project hebben we van het bestuur de vrijheid gekregen om, binnen het totaal budget, meevallers weer in te mogen zetten voor extra wensen vanuit het dorp. De voorbereiding is nagenoeg klaar en ik krijg er nu al veel energie van.

Opdrachtgever: gemeente Delfzijl

Projectbudget: 2,5 mln

Mijn rol: projectleider/ projectmanager

Verantwoordelijk voor: budget, planning, risicobeheersing, kwaliteit maar vooral de communicatie tussen alle partijen

Bijzonderheden

Vanuit het gebiedskompas was duidelijk dat de tevredenheid over de openbare ruimte te wensen over liet en de gemeente wilde de beheerachterstand wegwerken. Daar lag de grote kans om werk met werk te maken. Die kans proberen we met z’n allen voor meer dan 100% uit te voeren. Meer doen dan 100%. Hoe dat kan?…..

Vanaf het begin staan we samen in het project. Ook de bewoners hebben een vaste plek in het bouwteam. 10 oktober  hebben we gedroomd over wat er in het dorp mooi is en behouden moet blijven en wat echt anders moet. Bij elk punt is buiten is fysiek een vlaggetje geplaatst zodat het project voor iedereen  is gaan leven.

Op basis van deze dromen heeft de landschapsarchitect  samen met alle stakeholders een ontwerp gemaakt en middels inloopavonden het ontwerp verder fijngeslepen tot een definitief ontwerp. 

Belangrijk is dat er geen loze beloftes of valse verwachting worden gewekt. Daarom hebben we met een speciale selectie methode al voor het eerste schetsontwerp een aannemer geselecteerd die de kosten en de uitvoerbaarheid in de gaten moest houden. Bijkomend voordeel van een aannemer aan tafel in de ontwerpfase is dat hij de bewoners al leert kennen voordat de uitvoering gaat starten. Tijdens de uitvoering gaan we hier veel voordeel aan hebben. 

Keuzes over materiaal en vorm kunnen op deze manier bewust worden genomen. Waar het soberder en goedkoper kan, word het soberder en waar meer uitstraling of meer kwaliteit is gewenst, word deze aangebracht. Geen discussie of er budget bij moet maar discussie waar het budget aan moet worden besteed. 

Door bewuste keuzes te maken kunnen misschien wensen buiten de oorspronkelijke werkgrens ook worden meegenomen.

Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat er meer tevredenheid is bij de bewoners en bij het bestuur.

Meer informatie

Een project als deze “doe” je niet alleen.  Partijen die een belangrijke bijdragen leveren zijn onder andere:

– Dorpsbelangen Farmsum

– De Speeltuinvereniging 

– Gemeente Delfzijl

– LAOS Landschapsarchitecten

– Yvonne Arnst communicatie

– Stukton Civiel Noord en Oost

– MG Civiel

Wil je meer weten? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.