2019-2021

Gebiedsaanpak Oosterveld

Gebiedsaanpak Oosterveld

Samenwerken aan de openbare ruimte in Farmsum, samen met bewoners, samen met het waterschap, de nuts partijen en andere stakeholders. Dat betekent ook in Oosterveld dat we samen de doelen en resultaten hebben bepaald en samen de eisen en wensen hebben opgehaald. 

Binnen dit project hebben we van het gemeentebestuur de vrijheid gekregen om, binnen het totaal budget, meevallers in te zetten voor extra wensen vanuit de woonwijk. De sfeer binnen het project was goed, de bewoners dachten goed mee, de beheerders hadden een prettige inbreng en de andere stakeholders sloten fijn aan. Het totale werk is inmiddels gereed en er zijn een paar prachtige resultaten bereikt.

Opdrachtgever: gemeente Delfzijl

Projectbudget: 2,5 mln

Mijn rol: projectleider/ projectmanager

Verantwoordelijk voor: budget, planning, risicobeheersing, kwaliteit maar vooral de communicatie tussen alle partijen

Bijzonderheden

Vanuit het gebiedskompas was duidelijk dat de tevredenheid over de openbare ruimte te wensen over liet en de gemeente wilde de beheerachterstand wegwerken en het riool vervangen. Daar lag de grote kans om werk met werk te maken. Die kans hebben we aangegrepen en uiteindelijk is er meer dan 100% gerealiseerd. Meer doen dan 100%. Hoe dat kan?…..

Vanaf het begin hebben we alles samen aangepakt. Als start hebben we gedroomd over wat er in de woonwijk mooi is en behouden moest blijven en wat echt anders moest. Bij elk punt is buiten werd fysiek een vlaggetje geplaatst zodat het project voor iedereen  is gaan leven.

Op basis van deze dromen heeft de landschapsarchitect  samen met alle stakeholders een ontwerp gemaakt en middels inloopavonden het ontwerp verder fijngeslepen tot een definitief ontwerp. 

Belangrijk is dat er geen loze beloftes of valse verwachting werden gewekt. Daarom hebben we met een speciale selectie methode al voor het eerste schetsontwerp een aannemer geselecteerd die de kosten en de uitvoerbaarheid in de gaten hield. Dit hebben we juridisch in de vorm van een bouwteam gedaan. In dit bouwteam hadden de  bewoners ook een vast plek. Met stemrecht. Bijkomend voordeel van een aannemer aan tafel in de ontwerpfase is dat hij de bewoners al leerde kennen voordat de uitvoering van start ging. Tijdens de uitvoering had hij hier veel voordeel aan en de bewoners wisten nog voor de start wie er in de straat bezig zou zijn. 

Keuzes over materiaal en vorm werden in het gecombineerde bouwteam bewust genomen. Waar het soberder en goedkoper kon, werd het soberder en waar meer uitstraling of meer kwaliteit was gewenst, werd deze aangebracht. Geen discussie of er budget bij moest maar discussie waar het budget aan moest worden besteed. 

Door bewuste keuzes te maken konden wensen buiten de oorspronkelijke werkgrens ook worden meegenomen.

Ontzettend leuk om op deze manier te werken en te merken dat er gemeentes zijn die lef hebben om het ook daadwerkelijk zo aan te pakken. Dit was een project waar ik enorm veel energie van kreeg!

Meer informatie

Een project als deze “doe” je niet alleen.  Partijen die een belangrijke bijdragen leveren zijn onder andere:

– Dorpsbelangen Farmsum

– De Speeltuinvereniging 

– Gemeente Delfzijl

– LAOS Landschapsarchitecten

– Yvonne Arnst communicatie

– Stukton Civiel Noord en Oost

– MG Civiel

Wil je meer weten? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.