2021 - 2023

Gebiedsaanpak Norg – West

Gebiedsaanpak Norg - West

Norg heeft wateroverlast tijdens hevige regenval. In Norg-West is de overlast het grootse omdat dit het laagte punt is van heel Norg. De gemeente heeft daarom voor de wijk Norg-West een aantal maatregelen bedacht waardoor de wateroverlast wordt beperkt. Deze maatregelen sluiten aan op het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan van de gemeente. Een van de maatregelen is het toevoegen van een IT riool en het (deels) vervangen van het bestaande DWA riool.

Als er werkzaamheden aan het riool worden uitgevoerd moet een deel van de openbare ruimte op de kop. Hiermee werd gelijk een mooie kans gecreëerd om, daar waar nodig, de hele openbare ruimte toekomstbestendig aan te passen. De gemeente Noordenveld heeft samen met de energie coöperatie Noordseveld, LAOS landschapsarchitecten en de bewoners de eerste droom op papier gezet voor een verbeterde openbare ruimte waar alle facetten zijn meegenomen.

 

Opdrachtgever: gemeente Noordenveld

Projectbudget: > 3,9 mln

Mijn rol: Projectleider/ projectmanager

Verantwoordelijk voor: budget, planning, risicobeheersing, kwaliteit maar vooral de communicatie tussen alle partijen.

Bijzonderheden

Elk project heeft zijn eigen buurt en elke buurt is weer bijzonder. Wat dat betreft is het een heel gewoon project. Toch voelt het elke keer weer als een voorrecht om in een nieuwe buurt met nieuwe bewoners te mogen werken aan hun woonomgeving en tegelijkertijd ook samen met de beheerders van de gemeente te zoeken naar degelijke oplossingen die passen bij de toekomst.  

UPDATE…

De werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed maar de uitvoering is nog niet gestart. Dat heeft een paar stevige leerpunten opgeleverd. Wil je weten welke? Neem dan contact op.

Meer informatie

Wil je meer weten? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.