2018-2019

Fietsverbinding Termunten – Woldendorp

Fietsverbinding Termunten - Woldendorp

Fietsverbinding Termunten Woldendorp, inclusief aanplant van 100 (fruit)bomen

Het beschikbare budget was eigenlijk te weinig voor de gewenste fietsverbinding. Samen met de dorpsbewoners hebben we toch een oplossing weten te bedenken die werd gedragen door de verkeerspolitie, de verkeersdeskundigen en door de bewoners. Kijken wat wel kan levert mooie resultaten op.  Het tracé is bepaald samen met boomdeskundigen, rekening houdend met trekwortels, essentaksterfte, plakoksels en zwammen. Voor de herplant van bomen is er door de klankbordgroep een mooi bomenplan bedacht met veel fruit-, en notenbomen die ze zelf zullen gaan snoeien in de toekomst.

Opdrachtgever: Gemeente Delfzijl

Projectbudget: 300k

Mijn rol: Projectleider/ projectmanager

Bijzonderheden

Vooral de sluiting van de basisschool in Termunten was aanleiding om iets aan de fietsverbinding te doen richting Woldendorp. De oorspronkelijke wens was om een volledig vrij liggend fietspad aan te leggen. Hiervoor was het beschikbare budget volstrekt ontoereikend. Omdat een “Groninger” niet snel opgeeft werd bekeken wat wel kon: Kijken in kansen. Dit werd de basis om het plan verder te ontwikkelen.. Uiteindelijk hebben we samen met diverse deskundigen waaronder de verkeerspolitie en lokale agrariërs  een ontwerp gemaakt wat wel paste binnen de financiële kaders. Een fietsverbinding waarbij de fietser deels over de weg zou moeten fietsen. Dit werd direct door de plaatselijke bevolking aangegrepen om ter plaatse het wegprofiel aan te passen en de maximum snelheid te verlagen, een oude wens die gelijk kon worden meegenomen.

Voor de fietsverbinding werden ca. 100 bomen gekapt en samen met de klankbordgroep en een lokale fruitteler is bekeken hoe we de herplantplicht konden invullen. Uiteindelijk is een deel van de te herplanten bomen als fruitboom in het ontwerp teruggekomen. Het extra snoeiwerk word door de plaatselijk beheerwerkgroep uit Woldendorp uitgevoerd.

Meer informatie

Een project als deze “doe” je niet alleen. partijen die een belangrijke bijdragen hebben geleverd zijn onder andere:

– Werkgroep Woldendorp – Termunten

– de Steunstee en de Keuvelstee 

– Gemeente Delfzijl

– Luingahof

– Schagen

– Johan Kramer

– Infrapreneur

– Terra Bodem

– A&W

– Stedelijk Groen

– Vertisol

– CityTec

Wil je hier meer over weten? Bel of mail me gerust en ik vertel je er graag meer over.