2002-2007

Diverse klussen Hoogeveen

Diverse klussen Hoogeveen

Naast de grote klussen die ik voor Hoogeveen heb gedaan (zie elders in mijn portfolio) heb ik nog veel andere kleinere klusjes gedaan voor Hoogeveen zoals het bouw- en woonrijp maken van diverse kleinere uitbreidingsgebieden en het voorbereiden van de reconstructie van het stationsgebied. Wat ik ook leuk vond om te doen was het opzetten van logische onderhoud en inspectie programma’s“Niet omdat het in de boekjes stond, maar omdat er een goede reden voor was”. 

Ook voor niet alle daagse problemen wist ik vaak wel een creatieve oplossing te bedenken. Zo hebben we een rijbaan een paar meter verlegd waardoor een leuning van een brug niet elk jaar hoefde te worden vervangen omdat hij (weer) werd aangereden. Andere voorbeelden zijn: Het oplossen van drijfzand onder een kademuur, het maken van een onderwaterweg (zie ook realisatie kruispunten A37 en Turbine) en het ontwerpen van een asymmetrische rotonde waardoor er toch een rotonde kon worden aangelegd. 

Ik was ook de opdrachtgever voor parkmanagement op Buitenvaart, was verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van de “civiel en cultuur technische standaard Hoogeveen”, probleemoplosser bij openbaarheid van een vaarweg en technisch aanspreekpunt voor overdracht van grond van RWS aan Hoogeveen. Tot slot was ik zo geïnspireerd door NS en Schiphol over sturen op tevredenheid dat ik voor de gemeente ook een plan heb bedacht om als gemeente beter zichtbaar te zijn op straat waardoor de tevredenheid omhoog zou gaan (waarvoor ik nog een kip met gouden ei heb gewonnen).  

Al met al een leuke tijd gehad en veel ervaring opgedaan op ook vooral politiek-bestuurlijk vlak.

Opdrachtgever: gemeente Hoogeveen

Mijn rol: divers

Verantwoordelijk voor: divers