2014-2015

Beschoeiingen langs vijvers en kleinere slootjes

Beschoeiingen langs vijvers en kleinere slootjes

Veel van de  beschoeiing in Hoogeveen was in slechte staat. Zoveel dat het met het bestaande budget niet hersteld kon worden. Om inzichtelijk te krijgen hoe groot het probleem was werden alle beschoeiingen ingemeten en werd de kwaliteit en het materiaal in beeld bracht. Op basis van eenheidscijfers werd een berekening gemaakt om alle slechte beschoeiing 1 op 1 te vervangen. Op basis van deze gegevens werd er door de beheerders aan de bel getrokken en werd aan mij gevraagd om extra budget aan te vragen bij het bestuur.

Op het eerste gezicht een makkelijk opdracht, alleen wilde ik wel goed weten wat het werkelijke probleem was.  Op de vragen: Wie is eigenlijk probleem eigenaar (Gemeente? Waterschap? Particulier?) en welk probleem is er nu feitelijk (wat gebeurt er als we niets doen?) en wat is de best passende  oplossing(richting) voor dit probleem. Hier kreeg ik onvoldoende antwoord op.  Daarom heb ik in overleg met het management eerst verder onderzoek gedaan. Samen met juristen hebben we in beeld gebracht wat de juridische kant was (wie is eigenaar, wie is onderhoudsplichtig, wie is aansprakelijk en waarvoor ben je dan aansprakelijk). Daarnaast zijn de werkelijke risico’s in beeld gebracht, bijvoorbeeld;  als een deel van een beschoeiing in slechte staat is wat is daar erg aan, wat kan er feitelijk gebeuren en  hoe groot is de kans dat het gebeurt. Ook is bekeken welke oplossingsrichtingen er waren en wat de verwachtingen waren van de bewoners. Samen met het waterschap is onderzocht wat de functionele consequenties waren van slecht onderhouden beschoeiing. Tot slot is bekeken wat achterstallig onderhoud deed in  het belevingsbeeld van  de openbare ruimte.

 

e inventarisatie van de beheerders, samen met een verdiepende slag om het probleem scherp te krijgen resulteerde in een beleidsdocument waarin transparant afwegingen werden gemaakt waar wel en waar geen onderhoud moest worden uitgevoerd en waar eventueel bewust een risico zou worden gelopen..

Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen.

Mijn rol: Beleidsadviseur.

Verantwoordelijk voor: Beleid, risicobeheersing, kwaliteit en communicatie.

Bijzonderheden

Meer informatie

Wil je meer weten? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.