2008-2017

Baggeren

Beleidsplan en uitvoeringsplan baggeren

Het baggerplan is in Hoogeveen opgesteld mede op basis van kennis en ervaring van buitenmedewerkers en samen met het waterschap. Daarnaast is overleg gevoerd met de visvereniging en IVN. Met dit grote gezelschap is een praktische vorm gevonden om het oude baggerplan te moderniseren. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het oude plan waren:

  • Elke drie jaar wordt het plan geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.
  • Elke watergang is uniek en per watergang wordt nut en noodzaak om te baggeren samen (gemeente en waterschap) bepaald.
  • Er wordt gewerkt met een vast budget waar de hoeveelheid werk op wordt aangepast.
  • Per jaar wordt de werkvoorraad van het lopende jaar bepaald.
  • Het verwerken van bagger is een gemeenschappelijke uitdaging van zowel de gemeente als het waterschap.

Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen.

Mijn rol: Beleidsmedewerker.

 

Mijn verantwoordelijkheid: Planning, communicatie en samen brengen twee partijen, enthousiasmeren.

Bijzonderheden

Het plan is zowel door het waterschap als door de gemeente vastgesteld. De uitvoering was een gezamenlijk project, samen aanbesteden, samen uitvoeren. 

Meer informatie

Wil je meer weten? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.