2017-2018

Agrologistiek

Agrologistiek, een project voor verkeersveiligheid

Agrologistiek (voor alle deelprojecten geldt: de opdrachtgever is de gemeente Loppersum)

Landbouw(gerelateerd) verkeer was een terugkerende bron van ergernis voor inwoners van dorpen en andere weggebruikers op de wegen in het buitengebied van Loppersum. Door ontwikkelingen en schaalvergroting in de landbouw werden landbouwvoertuigen breder en groter. Bovendien reden ze steeds over grotere afstanden over de openbare weg. Om een betere verkeersbalans te krijgen, met vooral de fietsers, werd  het project Agrologistiek opgestart. Het project Agrologistiek bestond uit een aantal verschillende onderdelen, te weten:

Aanpassen van de dorpsentrees.

Om de overgang van een “komgrens” goed te accentueren had Loppersum een landschapsarchitect gevraag een aantal varianten te bedenken die een mooie uitstraling zouden hebben maar ook op verkeerskundig klopten. Op basis hiervan had de gemeente aan haar inwoners gevraagd aan te geven welke dorpsentrees volgens hen vernieuwd moeten worden en welke variant de voorkeur had. Op basis hiervan zijn tientallen dorpsentrees vernieuwd. De Buitendienst wilde zelf graag de portalen plaatsen, typerend voor een mooie gemeenschap als Loppersum. 

Mijn rol: Projectleider

Mijn verantwoordelijkheid: Aanbesteding en technische detaillering kompoorten.

Gedragsbeïnvloeding

De Hanze hogeschool heeft in opdracht van Loppersum onderzocht op welke manier het gedrag van de weggebruikers het beste kon worden beïnvloed. “bewoners aan het stuur”. Vooral het eigenaarschap en het elkaar aanspreken op ongewenst gedrag waren belangrijke factoren. Samen met VVN hebben ze bij twee dorpen concreet acties ondernomen. Daarnaast zijn er 34 digitale matrix borden aangeschaft om de weggebruikers bewust te laten worden van zijn of haar rijgedrag. De nieuwe aangeschafte  matrix borden zijn geselecteerd op “beheergemak” en “gebruiksgemak”. Leuk detail, er konden teksten op geprojecteerd worden die de dorpsbewoners zelf mochten bedenken. De prijs speelde een ondergeschikte rol.  Daarnaast werden er op gezette tijden spandoeken opgehangen met de tekst “nait broezen by de hoezen”.

Mijn rol: Projectleider.

Mijn verantwoordelijkheid: aanbesteding matrixborden en aanspreekpunt Hanze hogeschool.

Bermverharding en passeerstroken

Bermverharding en passeerstroken zijn, naast een duurzame investering, ook een investering in de verkeersveiligheid: voor alle weggebruikers ontstaat meer ruimte om elkaar te passeren, de contouren van de weg worden beter zichtbaar en de weggebruiker wordt door akoestische signalering erop geattendeerd dat zij bijna in de onverharde berm rijden.

Voor dit onderdeel heb ik op basis van ervaring van de beheerders, kennis vanuit het veld een afwegingsmodel opgesteld. op basis hiervan zijn we in gesprek met de raad gegaan. Hieruit is een definitief voorstel gekomen waarin de prioriteit van acties stond aangegeven.

Mijn rol: Projectleider.

Mijn verantwoordelijkheid:  Het opstellen van afwegingsmodellen, het  informeren en raadplegen van de gemeenteraad.

Plaatsen van bloembakken

Wat zeg je bloembakken?!? Ik hoor het u denken … Toch zijn bloembakken vaker een wens van bewoners en bij juiste plaatsing, en een juiste materialisering, kan het een positieve invloed hebben op het rijgedrag. Als de bewoners dan ook het beheer van de bloembakken zelf ter hand nemen dan is het een ook nog een oplossing die voor langere tijd mooi blijft.

Mijn rol: Projectleider.

Mijn verantwoordelijkheid: Communicatie met bewoners en beheerders.

Bijzonderheden

Meer informatie

Wil je meer weten? Bel of mail me en ik vertel je er graag meer over.