2023-heden

Deventer divers

Deventer divers

Voor de gemeente Deventer werk ik aan 4 hoofdprojecten

  1. Zweedsestraat – Visbystraat: Vanuit het MJOP-MIND was gepland om de verhardingen en het riool te vervangen en waar nodig aan te passen. Daarnaast lag er een wens om het bedrijventerrein toekomst bestendiger in te richten, waarbij specifiek ook een aantal wensen lagen voor de (her) inrichting van de openbare ruimte (bijvoorbeeld het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte voor de werknemers, het beter bereikbaar maken van de bedrijven en toepassen van klimaat adaptieve maatregelen). Kortom een prachtkans om met werk werk te gaan maken. Vooralsnog heb ik hier de concept projectopdracht geschreven en samen met alle stakeholders brengen we nu alle andere kansen in beeld.
  2. In Voorstad Oost is bij heftige neerslag wateroverlast. Om dit op te lossen maken we eerst een basisplan voor de gehele woonwijk. Zodra dit basisplan gereed is gaan we een deelgebied selecteren wat we als eerste fysiek gaan aanpakken. Door op deze manier te werk te gaan weten we zeker dat alle (toekomstige) deelplannen passen binnen een groter geheel.
  3. Het Ludgeruskwartier is een buurt van de wijk Keizerslanden van Deventer. Woonbedrijf ieder1 heeft het voornemen om dik 200 huurwoningen te vervangen door groter aantal nieuwbouwwoningen in verschillende huursegmenten. Hierbij werken ze samen met de gemeente Deventer. Ik zit hier aan tafel om de beheersbaarheid van de openbare ruimte te bewaken van het nieuwe plan. Een leuke balanceer-act tussen de grofheid van een stedenbouwkundig plan en de gedetailleerde werkelijkheid van de beheerders.
  4. ZES – Om de leefbaarheid en het verblijfsklimaat in de stad te verbeteren wil Deventer een gebied instellen zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Zo’n gebied noemen we een zero-emissiezone (afgekort: ZE-zone). Dit betekent dat bestel- en vrachtauto’s in de ZE-zone vanaf een bepaalde datum uitstootvrij moeten zijn. Er komt een breed scala aan activiteiten bij kijken om een dergelijke zone in te voeren. Bijvoorbeeld: het opstellen en bespreken van een handhavingsplan met de gezagsdriehoek, de juridische invulling van het centraal loket, het uitzoeken van de privacy bij het toepassen van ANPR camera’s, het vormgeven van zienwijzen, het bewaken van de GOTIK’s (en ri natuurlijk), vormgeven en invullen vrijstellingen/ ontheffingen, etc. Mijn rol hierin is opstellen van een logisch procesplan en het vervolgens bewaken van dit proces.

Opdrachtgever: Gemeente Deventer.

Projectbudget: divers

Mijn rol: Projectleider/ procesmanager

Verantwoordelijk voor: o.a. Budget, planning, risicobeheersing, kwaliteit,  communicatie 

Bijzonderheden

Werk in uitvoering…wordt vervolgt

Meer informatie

Wil je meer weten? Bel, app of mail me en ik vertel je er graag meer over.