Deventer divers

2023-heden

Werk aan de Westerd, gebiedsaanpak wijk Peize

2022 - 2023
Norg West

Gebiedsaanpak Norg – West

2021 - 2023
riolering Vijversburg

Riolering Vijversburg e.o. Norg

2022

Divers civiele kunstwerken Midden-Groningen

jan 2022 - dec 2022

Accounthouder projecten realisatie Eemsdelta

2021

Hoogwaardig Openbaar Vervoerbaan Roden

2020-2021

Westlaren, Klaar voor de toekomst

2020-2020

Civiele kunstwerken Delfzijl

2020 - 2021

Gebiedsaanpak Oosterveld

2019-2021

Meedhuizen: “Verkeer en Meer…”

2018-2020

Gladheidbeheersing

2007-2017

Fietsverbinding Termunten – Woldendorp

2018-2019

Groenbeheerplan Appingedam

2019

Landgoed Ekenstein

2019

Diverse klusjes Loppersum

2017-2018

Agrologistiek

2017-2018

Kabels en leidingen

2007-2017 & 2018

Niet gesprongen explosieven (NGE)

2017-2018

Beleid kunstwerken (bruggen, viaducten, etc.)

2007-2015 & 2017-2018

Teamcoach beheer

2017-2018

Regisseur openbare ruimte

2015-2017

Hoogeveen verlicht bewust

2015-2016

Baggeren

2008-2017

Beschoeiingen langs vijvers en kleinere slootjes

2014-2015

Wegbeheer beleid

2007-2017

Revitalisering bedrijventerrein “de Wieken”

2004-2007

Kruispunten A37 en Turbine

2002-2006

Diverse klussen Hoogeveen

2002-2007

Advin

1998-2002
30/31