algemene voorwaarden

Tenzij anders is overeengekomen zijn alle overeenkomsten gebaseerd op: “De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011”. Eerste herziening, juli 2013